پرتال جامع سنت

شرحی بر تاریخ تحلیل نشده اسلام

پیامبر و نامحرم +سند

از انس بن مالك، صحابي و غلام رسول اكرم نقل شده است که:رسول اكرم مي رفت در خانه ام حرام، دختر ملحان ام حرام، همسر عبادة‌ بن صامت بود و رسول اكرم مي رفت منزل او و ام حرام غذا درست مي كرد و رسول اكرم مي خورد، يك روزي رسول اكرم سر خود را گذاشتند روي زانوي ام حرام و او سر رسول اكرم  را تفتيش مي كرد و شپش هاي سر او را جدا مي كرد.!!!!
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول اللهصحيح البخاري – البخاري – ج 3 – ص 201- دارالفکر ((کتاب الجهاد و السیر))صحيح البخاري – البخاري – ج 8 – ص 73- دارالفکر ((کتاب الحیل. باب التعبیر))صحيح مسلم – مسلم النيسابوري – ج 6 – ص 49- دارالفکر ((باب فضل الغزو فی البحر))

 

1- رعایت ادب اسلامی و رسم الخط فارسی ضروری است
2-برای استفاده از مزایای خاص سایت پیشنهاد میشود وارد شوید و نظر خود را ارسال نمایید