پرتال جامع سنت | اجماع براي قتل خليفه سوم+سند

پرتال جامع سنت

شرحی بر تاریخ تحلیل نشده اسلام

اجماع براي قتل خليفه سوم+سند

اگر اجماع صحیح است همه جا صحیح است حتی در مورد خلیفه سوم !!
اهل سنت در کتب خود حدیثی از پیامبر نقل می کنند که امت من بر خطا اجتماع نمی کنند.
و به نقل اهل سنت ، مسلمانان که در آنها صحابه و غیر صحابه حضور داشته اند اجتماع بر در خانه عثمان کردند و او را بقتل رساندند.
و كتب إلى أهل الشام عامة و إلى معاوية و أهل دمشق خاصة: ... فيا غوثاه يا غوثاه و لا أمير عليكم دوني، فالعجل العجل يا معاوية و أدرك ثم أدرك و ما أراك تدرك.(الإمامة و السياسة لإبن قتيبة الدينوري، تحقيق الشيري، ج1، ص54)
عثمان، نامه نوشت به مردم شام و معاويه و اهل دمشق: ... ، به فرياد من برسيد که مردم مدينه، تصميم به قتل من گرفته‌اند. بشتاب بشتاب اي معاويه، به داد من برس، به داد من برس، گمان نمي‌کنم که به داد من برسي.

 آیا مسلمانان بخصوص صحابه اجتماع برای قتل یک مومن می کنند یا غیر مومن؟ آیا اجتماع ایشان بر این کار به حق بوده است یا خیر ؟ اگر به حق بوده است کسی که کشتنش به حق است می تواند خلیفه مسلمین باشد ؟چطور به جریان خلافت که می رسید اجماع را قبول دارید اما به اینجا که بر می خورید در صحت اجماع شک میکنید و آن را قبول نمی کنید ؟؟
آیا این که امت من بر خطا اجتماع نمی کنند در خصوص قتل عثمان هم قبول است؟!

1- رعایت ادب اسلامی و رسم الخط فارسی ضروری است
2-برای استفاده از مزایای خاص سایت پیشنهاد میشود وارد شوید و نظر خود را ارسال نمایید