پرتال جامع سنت

شرحی بر تاریخ تحلیل نشده اسلام

عدم مبارزه امام علي با غاصبين

اگر جانشيني حضرت علي (ع) به حق و از طرف خداوند است، چرا وقتي كه ديگر خلفا آمدند و حق را گرفتند و غصب كردند، خدا با آنها مبارزه نكرد و آنها را از بين نبرد؟
اولا:
بناي جهان هستي بر مبناي امتحان است:
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و هم لا يفتنون (سوره عنكبوت/آيه2)
خداي عالم بشر را آفريد و مي‌خواهد آنها را امتحان كند و بدون امتحان، بهشتيان به بهشت نمي‌روند و جهنميان به جهنم وارد نمي‌شوند.
ثانيا:
سنت خداوند بر هدايت عامه مردم هست، نه عامه مسلمين:
إنا هديناه السبيل إما شاكرا و إما كفورا (سوره انسان/آيه3)
ما حق را نشان مي دهيم، هر كس كه خواست، راه كفر را برود و هر كس خواست، راه ايمان را برود.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (سوره كهف/آيه29)
اي پيامبر! بگو حق از خداست، هر كس خواست، ايمان بياورد و هر كس خواست، كافر شود.
اينطور نيست كه خداي عالم بيايد با جبر، يك دسته‌اي را به طرف ايمان و يك دسته‌اي را به جبر به طرف كفر بكشاند. يا يك دسته‌اي را اگر مخالفت كردند، قلع و قمع كند و يك دسته‌اي را كه مؤمن هستند، سوار بر ابر كند.
هدايت جبري در كار خدا، وجود ندارد:
و لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا (سوره يونس/آيه99)
اگر خداوند اراده كند، تمام جمعيت روي زمين مؤمن مي‌شوند.
اما آن ايمان، هيچ فايده‌اي و ارزشي ندارد.
ثالثا:
مضافا اينكه، شما ببينيد آيا خداي عالم، نسبت به مخالفين پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) چنين كاري كرده است؟
ابوجهل و ابو سفيان و ابو لهب و ...‌ ، 21 سال عليه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) جنگيدند. 13 سال در مكه، انواع اذيت‌ها را بر پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) روا داشتند. پس چرا خداي عالم آنها را به سنگ و گاو و گوسفند تبديل نكرد و آنها را از بين نبرد؟ 8 سال تمام، پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) بعد از هجرت، با مشركين جنگيد. بهترين عزيزان پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) را در احد شهيد كردند، دندان مبارك پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) را شكستند، پيشاني مباركش را خوني كردند، زخم كردند و ...، آيا ديده ايد كه خداوند يكي از آنها را - با قدرت و اراده خود و بدون علل طبيعي- از بين برده باشد؟ اگر واقعا پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) حق است، كه حق هم هست، چرا مخالفين پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) به سنگ تبديل نشدند؟ چرا خداي عالم اينها را از بين نبرد؟ لاأقل يك حرفي بزنيم كه حداقل با منطق قرآن يك تناسبي و سازگاري داشته باشد.

1- رعایت ادب اسلامی و رسم الخط فارسی ضروری است
2-برای استفاده از مزایای خاص سایت پیشنهاد میشود وارد شوید و نظر خود را ارسال نمایید