پرتال جامع سنت | سنن محمد بن عیسی ترمذی

پرتال جامع سنت

شرحی بر تاریخ تحلیل نشده اسلام

سنن محمد بن عیسی ترمذی

ابو عیسی محمّد بن عیسی ترمذی در سال 209 هجری در روستای بوغ از روستاهای شهر ترمذ در كنار رود جیحون[1] به دنیا آمد و در سال 279 هجری در همین شهر وفات یافت. او حدیث را از مشایخ حدیث ؛ هم چون قتبیه ابن سعید، اسحاق بن راهویه و ابو مصعب زهری فرا گرفت و برای طلب حدیث به شهرهای مختلف ؛ از جمله خراسان، عراق، حجاز و بغداد مسافرت نمود[2]. آنگاه به زادگاه خود بازگشت و كتاب سنن را در همین شهر نگاشت. برخی گفته اند كه او در پایان عمر نابینا شد لذا به او لقب ضریر داده اند[3]. وی دارای حافظه و هوش سرشاری بود. او نخستین كسی است كه اصطلاح حسن را برای آن دسته از احادیثی كه یك درجه از صحیح كمتر است را باب كرد. پیش از او حدیث تنها به صحیح و ضعیف تقسیم می شد[4].
دانستی است كه این كتاب دارای دو نام مشهور است: 1. جامع ترمذی ؛ 2. سنن ترمذی. و نام نخست آن در میان حدیث پژوهانی ؛ هم چون سمعانی، مزّی، ذهبی، عسقلانی و.... مشهور است.
از نظر البانی این عنوان از آن جهت بر این كتاب زیبنده است كه او در كتابش فوائد و علومی را آورده كه حتی در صحیح بخاری و سایر كتب یافت نمی شود[5].
برخی نیز ؛ هم چون چلپی در كشف الظنون و احمد شاكر بر آن عنوان الجامع الصحیح گذاشته اند[6]، ترمذی چنان كه خود گفته است كتابش را پس از نگارش بر محدّثانِ حجاز، عراق و خراسان عرضه كرد و آنان كتابش را مورد تأیید قرار دادند[7]. و در تمجید از آن گفته اند: من كان فی بیته هذا الكتاب فكأنّما نبیّ یتكلّم ؛ هر كس در خانه اش سنن ترمذی باشد، گویا پیامبری در خانه دارد[8]. سنن ترمذی بر اساس چاپ دار السلام 3956 روایت است.
[1] - ترمذ از شهرهای قدیم ماوراء النهر و شمال بلخ و جزء جمهوری تاجیكستان است. علم حدیث، ص 347.
[2] - تذكره الحفاظ، ج 2، ص 636 ؛ تهذیب الكمال، ج 26، ص 252 ؛ سیر اعلام النبلاء، ج 13، ص 271.
[3] - سیر اعلام النبلاء، ج 13، ص 270.
[4] - اضواء علی السنه المحمدیه، ص 334 ؛ اصول الحدیث، ص 331.
[5] - ضعیف سنن الترمذی، ص 18.
[6] - همان، ص 17.
[7] - تذكره الحفاظ، ج 2، ص 634 ؛ سیر اعلام النبلاء، ج 13، ص 274.
[8] - همان.

1- رعایت ادب اسلامی و رسم الخط فارسی ضروری است
2-برای استفاده از مزایای خاص سایت پیشنهاد میشود وارد شوید و نظر خود را ارسال نمایید