پرتال جامع سنت | بدعت عثمان در نماز مسافر+سند

پرتال جامع سنت

شرحی بر تاریخ تحلیل نشده اسلام

بدعت عثمان در نماز مسافر+سند

در دین اسلام نماز جایگاهی ویژه دارد و روایات متعدد از استواری دین برپایه آن (1) و پذیرش سایر اعمال درگرو پذیرش آن (2) و … سخن به میان آورده اند. واضح است که موضوع مهمی مانند نماز احکام و شرایط خاص خود را دارد، احکامی که در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و دو ثقل به یادگار گذاشته شده توسط ایشان یعنی قرآن مجید و اهل بیت علیهم السلام، به آن تصریح شده و مسلمان برای آن که این امر واجب را صحیح ادا کرده باشد، باید آن احکام را رعایت نماید.

حتما شنیده اید که یکی از احکام نماز، قصر یا شکسته شدن نماز در سفر است. (3) ما شیعیان نمازمان را در سفر شکسته می خوانیم، اما اهل سنت نماز خود را در سفر کامل به جا می آورند. به دلیل اهمیت زیاد نماز، لازم است روشن شود در سفر کدام یک از این دو نماز درست و براساس سنت رسول خدا صلوات الله علیه وآله است، نماز شکسته یا کامل؟

منابع فراوانی از اهل سنت نقل می کنند که هرگاه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم از مدینه خارج می شدند، نماز خود را شکسته می خواندند. (4) پس از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نیز خلیفه اول و دوم همین گونه عمل می کردند. (5)

عثمان به عنوان سومین خلیفه، برخلاف سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم عمل کرد و در سفر، نماز را کامل به جاآورد. (6)

جالب این جاست که “عبدالله بن عمر” فرزند خلیفه دوم، می گوید: نماز مسافر دو رکعتیست، و هرکه 
سنت پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) را ترک کند، کافر است. 

(7) ماجرا زمانی جالبتر می شود که بدانیم همین “عبدالله بنعمر” برخلاف گفته خود و برای جلب رضایت خلیفۀ وقت، در سفر و هنگام جماعت، نماز را تمام میخواند و زمانی که به خانه برمیگشت، دوباره نمازش را می خواند، ولی این بار به صورت شکسته! (8)

عمل به سنت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم را باید از چه کسانی انتظار داشت؟ اگر سنت در اجتماع مسلمانان در معرض خطر تغییر و تحریف قرار گیرد، چه کسی مسئول حفاظت و صیانت از آن است؟ دست از صحیح دانستن مهم ترین منابع خود برمی دارید، یا خلیفه را بدعت گذار و کافر اعلام می کنید؟ آیا این درست است که پیامبر خدا صلوات الله علیه وآله حکمی را از ناحیه خداوند ابلاغ کنند و دیگران تحت هر عنوانی و به میل خود آن حکم را به حکمی دیگر تبدیل نمایند؟ حکومتی کردن یک نظریه یافتوا، چه عواقبی را درپی دارد؟ اهل سنت که عمل همه اصحاب را تحت عنوان “عدالت صحابه” درست می دانند، در چنین مواقعی چه رفتاری پیش می گیرند و به کدام روش عمل می کنند، عمل خلیفه یا عمل دیگر اصحاب؟ با توجه به این مطلب که رفتار شیعیان مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم است، کدام یک به نام اهل سنت سزاوارترند، شیعه یا اهل سنت؟

 

پی نوشت ها:

1- حدیثی که این مطلب را بیان کرده از احادیث مورد اتفاق میان شیعه و سنی می باشد.

2- شرح اصول کافی، ملاصالح مازندرانی،جلد12،صفحه439،ناشر: داراحیاءالتراث العربی للطباعةوالنشروالتوزیع، بیروت، لبنان

3- نماز قصر یا شکسته یعنی نماز چهار رکعتی را دو رکعت خواندن.

4- برخی منابع اهل سنت در این زمینه:

الف- صحیح بخاری جلد1، صفحه281، باب الصلاة بمنی

ب- صحیح مسلم، جلد1، صفحه145 و 146

ج- مسند احمد بن حنبل، جلد2، صفحه44

د- سنن ابن ماجه، جلد1، صفحه330

ه- احکام القرآن، جصاص، جلد2، صفحه330

برای اطلاع بیشتر در مورد این منابع و سایر مدارک به جلد هشتم کتاب شریف “الغدیر” مراجعه فرمائید.

5- بعضی از منابع اهل سنت در این مورد:

الف- صحیح بخاری، جلد2، صفحه154

ب- صحیح مسلم، جلد1، صفحه261

ج- سنن نسائی، جلد3، صفحه120

د- الموطا، مالک، جلد1، صفحه282

6- گوشه ای از مدارک از اهل سنت در مورد این نقل:

الف- صحیح بخاری جلد1، صفحه281، باب الصلاة بمنی

ب- صحیح مسلم، جلد1، صفحه145 و 146

ج- مسند احمد بن حنبل، جلد2، صفحه148

د- سنن بیهقی، جلد3، صفحه126

ه- احکام القرآن، جصاص، جلد2، صفحه310

7- منابع این مطلب از کتب اهل سنت:

الف- احکام القرآن، جلد2، صفحه310

ب- المحلّی، ابن حزم، جلد4، صفحه266 و 270

8- منابع از اهل سنت در این مورد:

الف- الموطأ، مالک، جلد1، صفحه149

ب- المحلّی، ابن حزم، جلد4، صفحه270

 

1- رعایت ادب اسلامی و رسم الخط فارسی ضروری است
2-برای استفاده از مزایای خاص سایت پیشنهاد میشود وارد شوید و نظر خود را ارسال نمایید