پرتال جامع سنت | معاویه و بغض حضرت علی + سند

پرتال جامع سنت

شرحی بر تاریخ تحلیل نشده اسلام

معاویه و بغض حضرت علی + سند

ابن أبي الحديد شافعي در شرح نهج البلاغه ،  به نقل از استادش ابو جعفر اسكافي مي‌نويسد :
أن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام ، تقتضي الطعن فيه والبراءة منه ، وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله ، فاختلقوا ما أرضاه ، منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ، ومن التابعين عروة بن الزبير .
شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید - ج4 ص63 ، مولف: ابن ابی الحدید- تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم-موسسه دارالجبیل بیروت
معاويه ، گروهي از صحابه و تابعين را گماشت تا روايات و احاديث دروغيني كه بيانگر نقض و بيزاري جستن از علي (عليه السلام) باشد ، بسازند . و حقوقتي هم براي آنان مقرر كرد كه از اين افراد ابوهريره ، عمروعاص ،‌ مغيرة بن شعبة ، از اصحاب و عروة بن زبير از تابعان مي باشد .
لعن حضرت علی

1- رعایت ادب اسلامی و رسم الخط فارسی ضروری است
2-برای استفاده از مزایای خاص سایت پیشنهاد میشود وارد شوید و نظر خود را ارسال نمایید