پرتال جامع سنت | طلاق عایشه و حفصه+سند

پرتال جامع سنت

شرحی بر تاریخ تحلیل نشده اسلام

طلاق عایشه و حفصه+سند

بخاری دوری جستن پیامبر صلی الله علیه واله از زنانش یعنی طلاق عایشه و حفصه را ذکر کرده است. (1)
مسلم نزول آیه: "امیداست که اگر پیامبر شما را طلاق داد خدا به جای شما زنانی بهتر از شما به او بدهدکه همه با مقام تسلیم و ایمان باشند" را درباره این حادثه تایید کرده است. (2)

پي نوشت:
(1) صحیح بخاری ج۶ص۷۰
(2) مسلم ج۴ص۱۸۸

1- رعایت ادب اسلامی و رسم الخط فارسی ضروری است
2-برای استفاده از مزایای خاص سایت پیشنهاد میشود وارد شوید و نظر خود را ارسال نمایید