پرتال جامع سنت | عمر و فهم بهتر مبانی دین+سند

پرتال جامع سنت

شرحی بر تاریخ تحلیل نشده اسلام

عمر و فهم بهتر مبانی دین+سند

 رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله در اواخر عمر شریف خویش بارها از دو ثقل گران‌بهایی سخن‌گفتند که میراثی برای بازماندگان خواهدبود و مادامی که مردم به آن دو بیاویزند به هدایت دست‌یابند و گمراهی ایشان را درک‌نکند. و آن دو قرآن و عترت رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله هستند.
سنن الترمذی ، ج 5 ، ص 328 – 329،ح 3876/سنن الدارمی ، ج 2 ، ص 431 – 432/ المستدرک ، ج 3 ، ص 109 – 110و ص 148،/ مسند احمد ، ج 3 ، ص 14، 17، 26و 59، ج 5 ، ص 181 – 182، 189 – 190/ مجمع الزوائد، ج 9 ، ص 163/ المعجم الأوسط ، ج 4 ، ص 33 – 34/ المعجم الکبیر ،ج 5 ، ص 154، ح4923 ص 166/ تاریخ مدینة دمشق ، ج 41 ، ص 19، ج 69 ، ص 240 – 241،

با این وجود چرا خلیفه‌ی دوّم می‌گوید: «کتاب خدا کافی است.
هنگامی که رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله در بستر احتضار بود به اصحاب خود فرمود: «کتابی به من دهید تا برای شما نوشته‌ای بنویسم تا پس از من گمراه‌نشوید!» عمر گفت: « بیماری بر نبی غلبه‌کرده(یا به نقلی: این مرد هذیان‌می‌گوید!) کتاب خدا نزد ماست، ما را کفایت‌می‌کند!»
صحیح البخاری ، ج 1، ص 36-37-کتاب العلم

حدثنا یحیى بن سلیمان قال حدثنی ابن وهب قال أخبرنی یونس عن ابن شهاب عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : لما اشتد بالنبی صلى الله علیه وسلم وجعه قال : ائتونی بکتاب أکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده قال عمر : إن النبی صلى الله علیه وسلم غلبه الوجع وعندنا کتاب الله حسبنا....
صحیح البخاری، ج 3 ، ص 1155، باب إخراج الیهود من جزیرةالعرب /صحیح البخاری ، ج 5 ،ص 137/صحیح البخاری ، ج 7، ص 9 ؛ صحیح البخاری، ج8، ص 160 /صحیح مسلم ، ج 5، ص 75/ مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 1 - ص 324 – 325/ الطبقات الکبرى - محمد بن سعد - ج 2 - ص 244- ذکر الکتاب الذی اراد رسول الله ان یکتبه لامته فی مرضه الذی مات فیه/ إمتاع الأسماع - المقریزی - ج 2 - ص 132- خبر کتاب رسول الله عند موته/  - ج 14 - ص 446- ذکر اراده الرسول ان یکتب کتابا لاصحابه و قد اشتد به الوجع
 

 

ما باید سخن چه کسی را بپذیریم، رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله یا جناب عمربن‌خطّاب؟!

1- رعایت ادب اسلامی و رسم الخط فارسی ضروری است
2-برای استفاده از مزایای خاص سایت پیشنهاد میشود وارد شوید و نظر خود را ارسال نمایید