عکس نوشته
تعداد نتایج: 5

حدیث امیرالمومنین علیه السلام

در آغاز سرما خود را بپوشانید و در پایانش ازآن استقبال کنید

یکشنبه 03 فروردین 1399

حدیث امام رضا علیه السلام

یک کار نیک پنهانی،با هفتاد کارنیک [علنی] برابری می کند

یکشنبه 03 فروردین 1399

حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم

بی چشمداشت،صدقه بدهید؛زیرا چشمداست،اجر را از بین می برد

یکشنبه 03 فروردین 1399

حدیث امام علی علیه السلام

هر که از عیبهای پنهانی[مردم] جستجو کند،خداوند او را از دوستی دلها محروم گرداند

یکشنبه 03 فروردین 1399

حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم

هر گاه یک نفر دعا می کند،برای همه دعا کند؛زیرا این دعا به اجابت نزدیک تر است.

یکشنبه 03 فروردین 1399